fbpx
20180620_092718

Minebea Slovakia

Výrobný závod pre mechatronické pohony UB Dodávka a montáž dvoch trafostaníc Dodávka a montáž VN rozvodov Dodávka a montáž vonkajších rozvodov NN Dodávka a montáž vonkajších rozvodov slaboprúdu Dodávka a montáž verejného osvetlenia Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie Dodávka a montáž slaboprúdovej inštalácie Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov pre technológie Dodávka a montáž EPS Dodávka a montáž HSP Dodávka a montáž kamerového systému

jaguar

Jaguar Land Rover

, ,

LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO: hlavné a núdzové osvetlenie riadiaci systém hlavného a núdzového osvetlenia trafostanice – transformátory 22kV/400V vrátane riadenia záskoku transformátorov rozvádzače (VN 22kv; hlavné rozvádzače NN; aktívne filtre a kompenzačné rozvádzače; podružné rozvádzače NN) káblové trasy a kabeláž VN a NN elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas

FEELSS Ilava Titulka

Hala FELSS Ilava

, ,

Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž NN rozvádzača RH03 Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača RC03 Dodávka a montáž prípojnícového  systému SIEMENS PS2500/PS1600 Napojenie výrobnej technológie vrátane nosných trás Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

CSA Hygiene Titulka

SCA Hygiene s.r.o.

, , ,

PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6 Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie na VN Dodávka a montáž VN-odpínačov vrátane napojenia na VN-prívod vo VH4 Dodávka a montáž rozvádzačov v rozvodni VH6 polia RH11/x a RH12/x a ich napojenie na príslušné transformátory Dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov RC11 a RC12 v priestoroch SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do

AOC Gagarinova Titulka

Administratívne obchodné centrum Gagarinova Bratislava

, , ,

Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov v novopostavenom administratívno-obchodnom centre Dodávka a montáž NN prípojky Preložky NN káblov Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka

Zuckermandel – ČSOB banka

, , ,

Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov Centrálny batériový systém Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Derby Titulka

Derby&Derbyshire – spaľovňa odpadu

, , ,

Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek Dodávka a montáž UPS 110V DC a 400V AC Dodávka a montáž pancierových káblov, káblových nosných systémov pre rozvody nízkeho napätia, inštrumentácie a optických sietí Testovanie káblových systémov, inštrumentácie a optických sietí Inžinierska podpora pri projekte a montáži Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Nemocnica Michalovce

Nemocnica Novej Generácie Michalovce

,

Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov Dodávka a montáž NN prípojky k novej budove nemocnice Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka_DSC09040

SUPERMARKET TESCO Krupina

,

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Bleskozvod a uzemnenie Skúšky zariadení Inžinierska činnosť

titulka_IMG_7783

BALNEOCENTRUM Piešťany

,

Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD: káblové rozvody NN pre umelé osvetlenie a bezpečnostné (núdzové) osvetlenie káblové rozvody NN pre zásuvkové obvody pre napojenie prenosných technologických zariadení káblové rozvody NN pre napojenie technológie klimatizácie aj vzduchotechniky a balneotechnológie káblové rozvody slaboprúdu pre ozvučenie priestorov prevádzky a chodieb káblové rozvody slaboprúdu pre telefón, dátovú sieť a

titulka_PICT0590

Obchodné centrum Galéria Košice

,

Rozvádzač 22 kV Meranie spotreby elekrtickej energie na strane VN Transformátory 22/0,4 kV ; 1 600 kVA Kompenzačné rozvádzače a rozvádzače NN Vnútorné káblové prepojenie 22 kV a 0,4 kV Uzemnenie transformovne Elektronické osvetlenie a zásuvkové rozvody v transformovni Núdzový zdroj dieselagregát 270 kVA Rozvádzač RN Napájací NN kábel pre vzduchotechniku Rozvádzač pre napájanie

titulka_trnava

NÁKUPNÉ CENTRUM TRNAVA

,

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Dodávka a montáž trafostanice a rozvodne 22kV Dodávka a montáž dieselagregátu a UPS Bleskozvod a uzemnenie

titulka_P1010022

JMT PROJECT SLOVAKIA Hlohovec

,

Dodávky elektrických zariadení a materiálu Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, napájanie technologických zariadení, areálové rozvody VN, NN a VO Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročasti Geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov VN, NN a VO Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročasti

titulok_river

RIVER PARK Bratislava

,

Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým spojených v spodnej stavbe a všetkých nadzemných blokoch. Rozsah dodávky: Elektroinštalácia Prípojnicový systém Aktívny bleskozvod a uzemnenie Dieselagregát Vonkajšie osvetlenie

titulka_IMG_0310

WESTEND SQUARE Bratislava

,

Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody Prípojka NN Elektročasť Dieselagregát Areálové osvetlenie

STRABAG Haus Bratislava

STRABAG Haus Bratislava

,

1.     Časť silnoprúd Dodávka a osadenie transformátorov a vývody z transformátorov z NN strany Nízkonapäťové a kompenzačné rozvádzače Stúpacia trasy a káblové trasy pre vzduchotechniku, elektroinštaláciu a meranie a reguláciu Rozvádzače pre jednotlivé poschodia Kompletný káblový rozvod pre vzduchotechniku a pre meranie a reguláciu Osvetlenie Núdzové osvetlenie –centrálny batériový systém Dieselagregát Bleskozvod uzemnenie a vyrovnanie

Sweedwood

IKEA INDUSTRY Stalowa Vola, Poľsko

,

1. etapa Príprava dokumentácie (overenie skutkového stavu, detailná fotodokumentácia) pre znovumontáž Demontáž elektrickej časti technológie píliacej linky Viking Timber v Ravsmala / Švédsko Označenie demontovaných prvkov v súlade s existujúcim projektom Vyčistenie a ošetrenie demontovaných zariadení Príprava demontovaných častí na dočasné uskladnenie a následný transport do Stalowa Wola / Poľsko Odborná asistencia pri nakládke (Švédsko)

ilustračný obrázok 1

Výhrevňa Banská Bystrica – Radvaň

,

Modernizácia dispečerského systému Modifikácia dispečerského SW - výmena existujúcej vizualizácie SIMATIC WinCC v5.1 SP2 za novšiu verziu SIMATIC WinCC v7.3 Zriadenie novej komunikačnej siete v kruhovej topológii Výmena operátorských staníc Regulácia a monitoring prevádzky uzlov rozvodu horúcovodnej siete (7 staníc) inštalovaných na vybraných miestach distribučnej horúcovodnej siete v Banskej Bystrici

ZF Levice

ZF Levice

,

Vývodové VN pole pre trafo + vybudovanie vysunutej trafostanice Dodávka a montáž VN poľa Dodávka a montáž VN kábla, koncoviek, napäťová skúška Dodávka a montáž prípojnícového systému

20141113_084312

MONDI SCP a.s.

,

Výmena pece na vápno Dodávka a montáž NN rozvádzačov Dodávka a montáž káblových trás Dodávka a montáž NN káblov

Hnedy priem park Krompachy

Hnedý priemyselný park Krompachy

,

Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie Dodávka a montáž osvetlenia Dodávka a montáž prípojnicového systému

U S STEEL

U.S. STEEL Košice

,

Rekonštrukcia turbíny TD4  Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a zapojenie zariadení Dodávka a montáž rotorového spúšťača, snímačov teploty a tlaku, elektro pneumatických servopohonov Dodávka a montáž NN rozvádzačov a riadiaceho systému s vizualizáciou Simatic S7 Programovanie vizualizácie Skúšky a uvedenie do prevádzky Oprava elektroinštalácie merania regulácie, pomocných pohonov pre turbodúchadlá TD1, TD2 a TD3

sedita

I.D.C. HOLDING, a.s. Bratislava

,

Sedita Sereď - Navýšenie elektrického výkonu vo výrobnej hale D - dodávka a montáž rozvádzačov, trafostanice, káblových trás pre NN a VN káble, pokládka NN a VN káblov, trafostanice

COV

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, a.s.

,

ČOV Detva – realizácia časti elektro a MaR – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky ČOV Devínska Nová Ves – realizácia časti elektro stavebných objektov a vonkajšieho osvetlenia ČOV Brezová pod Bradlom – realizácia časti elektro a MaR ČOV Modra – dodávka a montáž trafostanice a VN prípojky

Duslo Sala NN

DUSLO Šaľa

Modernizácia NN rozvodní - elektročasť Demontáž 2 ks transformátorov 1000 kVA Dodávka a montáž 2ks transformátorov 630 kVA a 2 ks 250 kVA Úprava vo VN polí – výmena transformátorov prúdu Nastavenie a odskúšanie ochrán pre nové transformátory

puchov

Continental Matador Púchov

Dodávka a montáž zariadení elektro (VN rozvádzače, trafostanica, VN transformátor) Zvýšenie výkonu trafostanice T28

Titulka_IMG_3799

VOLKSWAGEN Bratislava

NOVÁ LISOVŇA HALA H7 Komplexná dodávka a montáž 0,4 kV – elektroinštalácia a osvetlenie Montáž prípojnicového rozvodu a napojenie S-staníc z VN rozvodne Dodávka a montáž napojenia S-staníc z VN rozvodne 22 kV káblom Komplexná montáž prípojnicového rozvodu 2 500 A NOVÁ LAKOVŇA Dodávka a montáž uzemnenia a bleskozvodu Dodávka a montáž káblových nosných systémov Dodávka a montáž

Holcim Rohožník

HOLCIM Rohožník, a.s.

,

Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému – realizácia časti elektro a SKR Slinkové silo – dodávka a montáž elektrických zariadení Projekt ReduDust – realizácia časti elektro a SKR

Nafta hl o2

NAFTA, a.s. Suchohrad

DOBUDOVANIE EPS a PDS PRE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI NA ZS 2 Elektropožiarna signalizácia Plynový detekčný systém Bezpečnostný riadiaci systém

Ikea Industry Malacky

IKEA INDUSTRY Malacky

,

VONKAJŠIE ROZVODY VN/NN Dodávka a montáž VN a NN káblov Dodávka a montáž káblových trás Odborná montáž a pripojenie transformátorov Odborná montáž a pripojenie distribučných NN rozvádzačov Revízie, úradné skúšky, overenia

BUČINA - REAL Zvolen

BUČINA – REAL Zvolen

,

demontáž existujúcej rozvodnej skrine a distribučného transformátora dodávka a montáž nového distribučného rozvádzača dodávka a montáž transformátora vrátane olejovej náplne repasia VN časti, doplnenie bleskoistiek repasia pospájania, uzemnenia, VN u NN prepojov, obnovenie náterov metrologické overenie meracích transformátorov prúdu montážne plombovanie fakturačných meraní odberu

Leaf Levice

LEAF, Levice

,

Rozšírenie závodu - PTS 5, MCC 5, sušiarne Kiosková trafostanica, NN distribučný rozvádzač s kompenzačným rozvádzačom Elektro-silnoprúd

Nafta hl o

NAFTA Gbely

Dobudovanie, modernizácia systému detekcie úniku plynu (PDS) a detekcie požiaru (EPS) na zbernom stredisku 1 (ZS1). Plynový detekčný systém PDS EPS Elektro-požiarna signalizácia Napojenie na Riadiaci systém a prenos údajov

Ilustračný obrázok 2

TOPAZ Piešťany

,

Úpravy a doplnenie hlavného rozvádzača RH Dodávka a montáž podružných rozvádzačov Káblové rozvody vo všetkých dotknutých objektoch Dodávka a montáž výkonového prevodového transformátora 3x400 V/3x220 V AC potrebného na napájanie laserových gravírovacích strojov Pripojenie laserových gravírovacích strojov v poločistej zóne Pripojenie laserových gravírovacích strojov a zariadení na zabezpečenie pretlaku v čistej zóne Pripojenie zvlhčovacích

spp

Modernizácia varovnej svetelnej a zvukovej signalizácie SPP

kompresorové stanice KS01, KS03, KS04 Akustická signalizácia Optická signalizácia Rádiový prenos signálov

Hansol

HANSOL LCD Slovakia, s.r.o. Voderady

,

Dodávka a montáž reproduktorov pre rozšírenie ozvučenia nových výrobných priestorov Pripojenie napájania a riadenia z centrálneho riadiaceho systému ventilátorov v nových výrobných priestoroch Pripojenie napájania a riadenia novej vzduchotechnickej jednotky pre klimatizovanie nových výrobných priestorov Silové napájanie robotizačných pracovísk Východzia revízna správa elektrických zariadení Úprava a doplnenie projektovej dokumentácie

Slovak telecom

SLOVAK TELEKOM, a.s.

,

Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Malacky Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Martin Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Topoľčany Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Zámky ATÚ Bratislava – Pajštúnska ul. – elektroinštalácia Realizácia NN prípojok pre ATU Galanta, Senica a Trenčín Projekt, výroba rozvádzačov, montáž, uvedenie do prevádzky

konti

KONTI, s.r.o.

,

Hala KOH-I-NOR Senec Dílerské a distribučné centrum Scania Senec Billa Michalovce Billa Svit Elektroinštalačné rozvody – dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky

Ilustračný obrázok 5

SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. SOUL KOREA

,

Výrobný areál - U-projekt Transformátor TR01, 22/6,3kVA, 12/14,4MVA 22kV prívod do transformátora TR01 6kV vývod z transformátora TR01 Ovládacie a napájacie káble transformátora TR01 Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R22.1 pole 1,4,5 Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R6.1 pole č.4 Prestavenie MTP v VN R22.1 pole merania Kábelové trasy a pomocné konštrukcie Uzlový odporník Pripojenie

BangJoo

BANG JOO III Šurany

,

Projektová dokumentácia Dodávky Montáž a uvedenie do prevádzky: VN káblová prekládka VN rozvodňa 22kV/0,4kV VN transformátory 3150kVA NN rozvodňa 400/230 V a kompenzačné rozvádzače Prípojnicový systém Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod Dodávka a montáž všetkých podružných rozvádzačov Slaboprúdové systémy

Samsung Voderady

SAMSUNG Voderady

,

Projekt, realizácia a uvedenie do prevádzky všetkých elektrozariadení a elektrorozvodov výrobného závodu Samsung Voderady, ako aj poľnej inštrumentácie pre energetiku a výrobnú technológiu: Prívod 22kV 22 kV rozvodne a rozvody Transformátory - ZS1 od ABB, ochrany typu MULTILIN od General Electric. Rozvodňa je napájaná zo 4 transformátorov 10/6 kV 2500 kVA. Riešený aj vzájomný záskok

titulka_DSC_0170

SLOVNAFT, a.s.

Chemická úpravňa vody v roku 2007 retrofit hlavných 1600A ističov v napájacích poliach rozvádzačov nahradenie zastaralej releovej automatiky záskoku programovatelným automatom Rekonštrukcia prípravy a dávkovania chemikálií a číriacich reaktorov rekonštrukcia motorickej inštalácie dodávka rozvádzačov riadenie motorov frekvenčnými meničmi dodávka a montáž prístrojovej techniky systému riadenia rekonštrukcia osvetlenia v objektoch prípravy a dávkovania chemikálií a číriacich

LEAF LEVICE 2

Výrobný závod LEAF Levice

,

Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou rozvodňou 22kV a 4. trafostanicami, skúšky, inžinierska činnosť Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a hlavných technologických rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť

Calmit Žirany

CALMIT Žirany

,

Opravy elektrických častí Predmetom akcie bolo nasledujúce: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača Napojenie nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť Výmena vonkajších zvodičov prepätia na prívodných vzdušných linkách Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie Napojenie existujúcich transformátorov z nového 22 kV

Calmit Tisovec

CALMIT Tisovec

,

Opravy elektrických častí Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača – prívod, meranie Káblový prepoj nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie Výmena existujúcej kobkovej 6 kV rozvodne v časti Závod za novú skriňovú Nový 6 kV

Ferplast Nesvady

Výrobný závod FERPLAST Nesvady

,

Komplexná dodávka elektročasti závodu: administratívna budova jedáleň a byt správcu areálu výrobná hala č. 1 výrobná hala č. 2 výrobná hala č. 3 sklad vrátnica trafostanica 22/0,4 rozvod 22 kV rozvod 0,4 kV vonkajšie osvetlenie telefónna prípojka vonkajšie a vnútorné slaboprúdové rozvody štruktúrovaná kabeláž MaR, EPS

ilustračný obrázok 4

SAMSUNG ELECTRONICS Slovakia

,

Projekt K2 – nová výrobná hala a nová technológia Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky: silnoprúde rozvody, osvetlenie, uzemnenie, elektroinštalácia, rozvádzače rozvodne pre osvetlenie, núdzové osvetlenie, zásuvky Napájanie pre klimatizáciu, svetelnú signalizáciu a technológiu Elektrická Požiarna Signalizácia

DongWoo

DongWoo Voderady, Slovensko

,

Transformátor 22/0, 4 kV, 630 kVA Rozvádzač 22 kV USM skriňa elektrárenského merania Hlavný rozvádzač NN Kompenzačný rozvádzač 160kvar Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia Dátový rozvádzač Elektrická rozvodnica pre počítače Zdroj UPS Elektronická protipožiarna signalizácia EPS vrátane rozvádzača VN káblový prepoj medzi 22 kV rozvádzačom a transformátorom Silnoprúdové rozvody Slaboprúdové rozvody (dátové a telefónne) Osvetlenie v

SHC SALA

SHC Šaľa

dodávky elektrických zariadení a materiálu montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia prevádzkové rozvody silnoprúdu areálové rozvody VN, NN a VO, tel. kábelová prípojka skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročastí geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov VN, NN a VO projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročastí

Homs sýria

Rafinéria HOMS, Sýria

olejový transformátor so zvýšenou činnosťou chladenia 6/0,4 kV pre výkon 2000kVA elektrický VN rozvádzač so 6 kV vákuovým ističom elektrický NN rozvádzač 0,4 kV napájací kábel so zosilnenou izoláciou pre 6 kV ochrana SEPAM T20 v napájacom poli rozvodne signálny kábel zaškolenie obsluhy odskúšanie a spustenie zariadení do prevádzky inžinierska činnosť - STD +

Banias Sýria

Rafinéria BANIAS, Sýria

Dodávka a montáž riadiaceho systému chladiacich veží: NN rozvádzače snímače tlaku prietokomery odporové teplomery digitálne displeje solenoidy senzory vibrácií riadiaci panel riadiaci softvér signálne a silové káble

Prepúštacia stanica Špačince1

Prepúštacia stanica Špačince

Kompletné meranie na vysokotlakých plynových trasách, vrátane dodávky Fakturačné meranie prietoku, meranie tlaku, teploty Montáž a individuálne skúšky priemyselného počítača Meranie a regulácia v kotolni Montáž a oživenie systému “výron plynu” Meranie a regulácia na separátoroch Chemické meranie, dodávka a montáž chromtografa Montáž a odskúšanie prenosu údajov pre riadiace centrum v Nitre Dodávka a

Aseco VK

ASECO Veľké Kapušany

Dodávka HSBY (HotStanby) riadiaceho systému na HPS01 (hraničná preberacia stanica plynu) Veľké Kapušany vznikla z potreby pre vybudovanie komunikačného prepoja medzi riadiacimi systémami na HPS01 Veľké Kapušany a novým riadiacim systémom RS SCS (station control system) na novej kompresorovej stanici, ktorý na základe požadovaného prietoku zadávaného z dispečingu v Nitre a skutočného prietoku meraného na

Samsung Galanta2

SAMSUNG Galanta

,

Prívod 22kV do areálu priemyselného parku Rozvodňa 22kV označená R22 - TS2 Vonkajšie osvetlenie v areály priemyselného parku

Manitowoc

MANITOWOC Veľký Krtíš

,

Rekonštrukcia vstupnej 22 kV transformovne Nový rozvádzač SM6 Schneider-Electric Výmena VN a NN káblových rozvodov Výmena prístrojového vybavenia existujúcich NN rozvádzačov Dodávka a montáž kompenzačných blokov v kompenzačných rozvádzačoch Oprava prachotesného zbernicového rozvodu Kompletná výmena napájacích káblov a rozvádzačov pre vzduchotechniku a vykurovanie vrátane riadiaceho systému Výbojkové osvetlenie v hale Osvetlenie administratívnej časti Rozvody

automotive systems

Inergy Automotive Systems Slovakia

Faurecia Slovakia odborné zhodnotenie stavu budov, technológií a zariadení, stanovenie energetickej náročnosti a potenciálu úspor vytvorenie ekonomicky návratného plánu úsporných opatrení bez potreby investícií, nízkonákladové optarenia, dlhodobé opatrenia realizácia úsporných opatrení, koordinácia procesov, možná finančná spoluúčasť

delta

DELTA Electronics Nová Dubnica

elektrická prípojka 22 kV VN rozvodňa trafostanica 22 kV vonkajšie osvetlenie osvetlenie výrobnej haly napájacie rozvody NN dodávka a montáž elektrických rozvádzačov napájacie rozvody technológie elektrická a požiarna signalizácia požiarny rozhlas slaboprúdové rozvody dátové rozvody uzemnenie, bleskozvod

titulka

PSA Peugeot Citroën Trnava

Lisovňa, montážna hala projekt, dodávka, montáž základných elektrorozvodov rozvody VN, NN, osvetlenie, uzemnenie, bleskozvody projekt, dodávka a montáž centrálneho systému zberu technologických informácií z celého závodu zabezpečovací, prístupový a dohliadací systém   Zvarovňa napájanie zváracích automatov a slaboprúdových rozvodov, odladenie a uvedenie  do prevádzky PLC automatov vonkajšie osvetlenie

Titulka_Fotografia1035

ZF SACHS Trnava

dodávka elektrického materiálu pre rekonštrukciu 2 ks transformátorov montážne práce elektrických zariadení skúšky, revízia projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia inžinierska činnosť - STD + certifikáty

titulka_20140320_115206

ZF SACHS Levice – hala stabilizátorov

osvedčenie projektovej dokumentácie osadenie - montáž VN poľa č.6 k VN rozvádzaču napäťová skúška VN kábla pripojenie VN kábla dodávka a montáž transformátora montáž VN trasy, VN kábla, VN koncoviek montáž konštrukcií NN trás montáž NN káblov k zadaným technologickým zariadeniam montáž prípojnicového rozvodu PPR14 - Canalis vykonanie východiskových správ - revízií vypracovanie bezpečnostného

titulka

WEBASTO Veľký Meder

elektroinštalačné rozvody NN uzemnenie a bleskozvod EPS verejné osvetlenie areálu a prístupových komunikácií dodávka a montáž technologických zariadení dodávka realizačnej projektovej dokumentácie dodávka prevádzkových poriadkov a DSVS

Priemyselné parky

Priemyselné parky

PSA Trnava, ZS Sachs Trnava a Levice, APP Lozorno dodávka a distribúcia energií (elektrina, plyn) prevádzkovanie energetických distribučných sietí prevádzkovanie vodovodných a kanalizačných systémov manažment a administratíva správy správa inžinierskych sietí a zariadení budov facility management

kia

Kia Motors Slovakia

LAKOVŇA vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie elektrická inštalácia hlavných rozvodov 0,4 kV od hlavných rozvádzačov do jednotlivých sekcií objektu lakovne hlavné osvetlenie objektu zásuvkové rozvody hlavného objektu distribučné rozvádzače NKV01 a NKV02 rozvádzače osvetlenia BL01 - BL17 rozvádzače núdzového osvetlenia BL01E - BL17E náhradný zdroj UPS, vrátane rozvádzača hlavné slaboprúdové rozvody hlavné káblové trasy dátové rozvody

lakovna auto priem

DÜRR Systems – lakovňa HYUNDAI Ostrava

LAKOVŇA - silnoprúd Dodávka a montáž: káblových trás a káblov 22kV pre výrobnú halu káblových trás a káblov 22kV pre technológiu staveniskového rozvodu vo výrobnej hale káblových trás a káblov 0,4 kV pre výrobnú halu káblových trás a káblov 0,4 kV pre technológiu kompletnej priemyselnej elektroinštalácie hlavných rozvádzačov podružných rozvádzačov uzemnenia pre výrobnú halu a

DongHee

DONGHEE Strečno

Elektrické práce Káblové trasy Káblovanie a pripojenie rozvádzačov Vzduchotechnika Dodávka rozvádzačov a kabeláže pre pripojenie napájania vzduchotechniky Dodávka rozvádzačov pre riadiaci systém Siemens Riadenie 32 ks ventilátorov na základe vnútornej teploty Dodávka, meranie a regulácie 6 ks vzduchotechnických jednotiek Senátor 25 Dodávka a montáž káblov pre MaR Dodávka a programovanie vizualizácie VZT Projekt, revízie, zaškolenie obsluhy