Project Description

Modernizácia NN rozvodní – elektročasť

  • Demontáž 2 ks transformátorov 1000 kVA
  • Dodávka a montáž 2ks transformátorov 630 kVA a 2 ks 250 kVA
  • Úprava vo VN polí – výmena transformátorov prúdu
  • Nastavenie a odskúšanie ochrán pre nové transformátory