Dokumenty

Platné cenové rozhodnutia spoločnosti PPA Power DS s. r. o. schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví sú dostupné na webe www.urso.gov.sk v časti: ROZHODNUTIA.

Oznámenie o výške odvodu do Národného jadrového fondu je dostupné na webe www.njf.sk v časti: dokumenty/dokumenty-jadroveho-fondu/.

Informáciu o výške spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu nájdete na webe finančnej správy TU

Cenník distribúcie elektriny na rok 2023 – región Stredoslovenská distribučná, a.s.
Cenník distribúcie elektriny na rok 2023 – región Západoslovenská distribučná, a.s.
Cenník pripojenia do LDS plyn
Oznámenie o tarifách za straty pri distribúcii elektriny na rok 2023