OBLASTI PÔSOBENIA

Meranie a regulácia
Automatizované systémy riadenia
Elektrické systémy
Technologické vybavenie diaľnic a tunelov
Výroba rozvádzačov
Informačné a telekomunikačné systémy
Komplexná správa priemyselných areálov
Outsourcing energetiky
Výstavba a rozvoj infraštruktúry D1 Park Senec
Servis a údržba

BLOG

Microgrid: Budujeme nezávislé ostrovy energií

Microgrid je medzinárodný pojem, ktorý sa v slovenskej legislatíve nazýva miestna distribučná sústava. Pozostáva z odberateľov energií, zdrojov a flexibility energie. Nie je úplnou novinkou, ale až súčasnosť ukázala, aká je významná pre subjekty, ktoré [...]

AKTUALITY

Prečo PPA CONTROLL

Sme tím expertov

Dodávku energií, ochranu, riadenie prístrojov a zariadení zastrešuje tím vybraných odborníkov.

Riešenia
na mieru

Prispôsobujeme sa konkrétnemu klientovi, jeho požiadavkám a charakteru zákazky.

Pomer
cena / výkon

Nie sme závislí od subdodávateľov a ponúkame vždy optimálne riešenia v pomere cena/výkon.

Strategická pozícia na trhu

Vyrovnaná ekonomická situácia našej spoločnosti je zárukou stability aj pre našich klientov.

Certifikáty

Sme držiteľmi certifikátov: systém manažérstva kvality, enviromentálny manažérsky systém, systém manažérstva BOZP a certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.

Facebook

8. júna o 11:05
REVOLÚCIA V UDRŽATEĽNOSTI♻️

🌍 Výroba a spracovanie fotovoltických článkov predstavuje environmentálne výzvy, najmä v súvislosti s ich koncovým životným cyklom. S narastajúcim používaním týchto zariadení sa však zvyšuje potreba nájsť udržateľné riešenia pre ich spracovanie a recykláciu.

V posledných rokoch sa preto investuje do výskumu a vývoja nových technológií, ktoré umožňujú opätovné použitie a recykláciu hodnotných materiálov z fotovoltických článkov.

☀️ Vedci z Chalmerskej technickej univerzity vo Švédsku predstavujú revolučnú metódu opätovného získavania vzácnych kovov z tenkovrstvových solárnych článkov. Táto inovatívna technológia nielenže minimalizuje environmentálny dopad, ale tiež otvára nové možnosti vo výrobe solárnych článkov.

LinkedIn

8. júna 2023
ZMENA, KTORÁ ZNAMENALA ÚSPECH 💪

PPA CONTROLL má za sebou bohatú históriu, ktorej vývoj sa vyznačuje mnohými dôležitými míľnikmi. Pokračujeme.👇

📅 Významným krokom bol vznik Elektromontu v roku 1985 v Bratislave. Táto spoločnosť zohrávala dôležitú úlohu v oblasti elektroinštalácií a stavebných prác v energetickom sektore.

📅 V roku 1990 nastal zlom v čase, keď došlo k likvidácii Elektromontu, š. p., a následnému založeniu PPA, š. p., v Bratislave. Tento krok bol reakciou na zmeny v podnikateľskom prostredí po politických transformáciách a otváral cestu pre ďalší rozvoj spoločnosti.

📅 Rok 1991 bol pre PPA CONTROLL rozhodujúci, keď bola firma transformovaná na akciovú spoločnosť. Založenie PPA CONTROLL, a.s. viedlo k posilneniu jej pozície na trhu a umožnilo rozšírenie jej činností.

#ppacontroll #historia #technologiepodkontrolou

Video o nás

PPA CONTROLL - student's work possibilities

Napísali o nás

Za slovenskou sebestačnosťou vo výrobe ene...
23. januára 2023 - Trend
Naši odborníci z PPA ENERGO porozprávali detaily o spúšťaní jadrového reaktora v Mochovciach.

NAŠI KLIENTI

Go to Top