OBLASTI PÔSOBENIA

Meranie a regulácia
Automatizované systémy riadenia
Elektrické systémy
Technologické vybavenie diaľnic a tunelov
Výroba rozvádzačov
Informačné a telekomunikačné systémy
Komplexná správa priemyselných areálov
Outsourcing energetiky
Výstavba a rozvoj infraštruktúry D1 Park Senec
Servis a údržba

BLOG

Neobnoviteľné zdroje energie: Vieme bez nich fungovať?

Na svete neexistuje moderná krajina s rozvinutým priemyslom, ktorá by nevyužívala neobnoviteľné zdroje energie. Na Slovensku v nich hralo roky prím uhlie, ktoré bolo postupne dopĺňané a nahrádzané zemným plynom a jadrom. Samozrejme, významnou súčasťou slovenského priemyslu je aj [...]

AKTUALITY

Prečo PPA CONTROLL

Sme tím expertov

Dodávku energií, ochranu, riadenie prístrojov a zariadení zastrešuje tím vybraných odborníkov.

Riešenia
na mieru

Prispôsobujeme sa konkrétnemu klientovi, jeho požiadavkám a charakteru zákazky.

Pomer
cena / výkon

Nie sme závislí od subdodávateľov a ponúkame vždy optimálne riešenia v pomere cena/výkon.

Strategická pozícia na trhu

Vyrovnaná ekonomická situácia našej spoločnosti je zárukou stability aj pre našich klientov.

Certifikáty

Sme držiteľmi certifikátov: systém manažérstva kvality, enviromentálny manažérsky systém, systém manažérstva BOZP a certifikovaná bezpečnosť dodávateľov.

Facebook

25. januára o 12:00
NÁJDITE U NÁS SKÚSENÉHO KONZULTANTA PRE VAŠU ZÁVEREČNÚ PRÁCU!🎓

V PPA CONTROLL si zakladáme na tom, aby sme študentom dokázali poskytnúť ideálne podmienky pre prax, ktorá je popri štúdiu technických odborov nenahraditeľná. Z vlastnej skúsenosti navyše vieme, že z praxe vychádzajú najkvalitnejšie záverečné práce.

Je našim cieľom, aby záverečné práce riešili reálnu problematiku a priniesli návrhy a odporúčania, ktoré v prípade implementácie do praxe prinesú nielen ocenenie autorovi, ale aj vzácne know-how pre celý odbor. Študentom radi pridelíme skúsených konzultantov, ktorí majú skúsenosť ako s prácou v odbore, tak aj s konzultáciou záverečných prác.👍

Viac na https://www.ppa.sk/spolupraca-s-univerzitami-a-vs/

LinkedIn

31. január 2023
PROJEKTY | CUKROVAR V SEREDI

V novembri 2021 bola slávnostne uvedená do prevádzky nová ekologická kotolňa Cukrovaru v Seredi, na výstavbe ktorej sme sa plnohodnotne podieľali aj my. Zaujímavosťou je, že kotolňa neslúži len na vykurovanie, ale aj na výrobu pary, ktorá je zásadná pri výrobe cukru.

Aj vďaka nášmu zásahu sa tak podarilo projekt optimalizovať, znížiť energetickú náročnosť výrobu cukru a znížiť ekologické zaťaženie regiónu.♻️

#ppa #technologiepodkontrolou #reference #cukrovar #sereď #energy #ecology #sustainability

Video o nás

PPA CONTROLL - student's work possibilities

Napísali o nás

Za slovenskou sebestačnosťou vo výrobe ene...
23. januára 2023 - Trend
Naši odborníci z PPA ENERGO porozprávali detaily o spúšťaní jadrového reaktora v Mochovciach.

NAŠI KLIENTI

Go to Top