Outsourcing energetiky

Nastavíme optimálne odbery energií pre vaše potreby a zabezpečíme bezproblémový chod prevádzky údržbou, servisom, odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení.

  • Správa energetických rozvodov a zariadení
  • Údržba, opravy, servis, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  • Meranie a monitoring elektrickej energie
  • Dodávka elektriny a optimalizácia odberu elektrickej energie
  • Audity

Referencie

Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec
Komplexná správa priemyselných areálov