Oblasti pôsobenia

Home/Články/Oblasti pôsobenia

Servis a údržba

Servis a údržba Na všetky nami dodávané systémy a zariadenia poskytujeme rôzne služby aj po realizácii inštalácie a oživení. Patria sem hlavne nasledovné činnosti: Záručný, pozáručný servis a údržba všetkých dodávaných systémov a zariadení Kalibrácie a opravy systémov fyzikálnych a chemických meraní Kalibrácie teplôt, tlakov a elektrických veličín AC/DC Termovízne merania [...]

Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec

Výstavba a rozvoj infraštruktúry v lokalite D1 Park Senec V lokalite D1 Parku pri Senci zabezpečujeme rozvoj tohto územia pre potreby priemyslu. Od samotných legislatívnych úkonov až po následnú realizáciu poskytujeme komplexné služby pri výstavbe infraštruktúry. Komunikácie Rozvody elektrickej energie VN a NN Plynovod Vodovod Splašková a dažďová kanalizáci Referencie [...]

Outsourcing energetiky

Outsourcing energetiky Nastavíme optimálne odbery energií pre vaše potreby a zabezpečíme bezproblémový chod prevádzky údržbou, servisom, odbornými prehliadkami a skúškami elektrických zariadení. Správa energetických rozvodov a zariadení Údržba, opravy, servis, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení Meranie a monitoring elektrickej energie Dodávka elektriny a optimalizácia odberu elektrickej energie Audity Referencie [...]

Komplexná správa priemyselných areálov

Komplexná správa priemyselných areálov Naše služby poskytujeme už v štádiu plánovania výstavby priemyselného areálu, a tak dokážeme zabezpečiť neskoršiu dokonalú funkčnosť a optimálne riešenie. Preberáme zodpovednosť vo všetkých etapách realizácie a jeho následného využívania a prevádzkovania. Zabezpečíme chod areálu po každej stránke – od dodávok energií až po údržbu ciest a zelene. Manažment a administratíva správy Príprava a kontrola rozpočtov [...]

Informačné a telekomunikačné systémy

Informačné a telekomunikačné systémy V rámci budov zabezpečujeme inštaláciu slaboprúdových rozvodov na rôzne účely a taktiež siete na zber a spracovanie dát. Služby poskytujeme na kľúč od projektu až po samotnú realizáciu. Integrované slaboprúdové rozvody Dátové siete LAN, MAN, WAN Cisco riešenia Štruktúrované kabelážne systémy, metalické a optické Dátové centrá Vyhľadávanie a opravy porúch komunikačných metalických a optických [...]

Výroba rozvádzačov

Výroba rozvádzačov V našom portfóliu výrobkov nájdete rozvádzače od tých najjednoduchších až po špeciálne do nepretržitých prevádzok, do prevádzok so zvýšenými nárokmi na odolnosť voči agresívnemu prostrediu a seizmickú odolnosť. Možnosť dodania atypických rozmerov, vytvárania zložitých montážnych celkov a variabilné rozmiestnenie prístrojovej náplne. NN rozvádzače 0,4 kV, typ SMO (skrine Rittal, Sarel, Profiline, Schrack…) NN rozvádzače [...]

Technologické vybavenie diaľnic a tunelov

Technologické vybavenie diaľnic a tunelov Naša spoločnosť svoje bohaté odborné znalosti a skúsenosti, ktoré má z oblasti automatizácie a elektrosystémov v iných odvetviach, úspešne aplikuje aj v riadení a monitorovaní cestnej dopravy. Ovládame najmodernejšie trendy v oblasti technologického vybavenia riadiacich a informačných systémov, ktoré sa pri diaľniciach a tuneloch využívajú. Napájanie tunelov elektrickou energiou – VN, NN, UPS, náhradné zdroje Osvetlenie tunelov Vetranie [...]

Elektrické systémy

Elektrické systémy Ponúkame komplexné služby pri privedení výkonu a jeho distribúcii k zariadeniam. Od projektu až k samotnej realizácii, všetko pod jednou strechou. Vzdušné a káblové vedenia NN, VN Transformátorové stanice a rozvodne NN, VN, VVN Silnoprúdové rozvody Elektrické ochrany Stavebné elektroinštalácie Slaboprúdové systémy (EPS, EZS, CCTV…) Parkovacie systémy Hlasová komunikácia Vyhľadávanie a opravy porúch silových [...]

Automatizované systémy riadenia

Automatizované systémy riadenia Vyhodnocovať, čo sa v technologickom procese deje, či je priebeh procesu v norme, a vedieť nastavenia meniť podľa potreby, je úlohou systému riadenia. Nadstavbou systému je užívateľské rozhranie, kde sa operátorovi zobrazuje priebeh a hodnoty procesu, aby mohol daný proces podľa potreby ovládať. Zabezpečíme komplexné služby pri výbere, naprogramovaní, inštalácii a uvedení do prevádzky vhodného [...]

Meranie a regulácia

Meranie a regulácia Zabezpečíme, aby technologické procesy boli pod kontrolou a bezpečné. Nielen dodáme samotné meracie a regulačné prístroje, ale zabezpečíme aj spracovanie projektovej dokumentácie, montáž prístrojov a zariadení, uvedenie do prevádzky vrátane následných opráv a údržby. Patria sem hlavne nasledovné činnosti: Meracie okruhy teplôt, tlakov, tlakových diferencií, prietokov, hladín, posuvov a iných fyzikálnych veličín Špeciálne merania, [...]

Go to Top