História spoločnosti

1951

Vznik Závodov priemyselnej automatizácie, dodávateľského podniku Praha (skratka ZPA – DP Praha)

.

.

1969

Vznik Odštepného závodu ZPA – OZ v Bratislave

1985

Vznik Elektromontu, k.p., Bratislava zlúčením ZPA – OZ Bratislava a Elektro-montážnych závodov Bratislava

.

.

1990

Likvidácia Elektromontu, š.p., Praha a jeho dodávateľských  podnikov po celej ČSFR a založenie PPA, š.p., Bratislava

1991

Založenie PPA CONTROLL, a.s

.

.

1997

Získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001

2013

Získanie certifikátu integrovaného systému manažérstva podľa noriem ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001 – systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

.

.