Project Description

  • Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Malacky
  • Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Martin
  • Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Topoľčany
  • Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Zámky
  • ATÚ Bratislava – Pajštúnska ul. – elektroinštalácia
  • Realizácia NN prípojok pre ATU Galanta, Senica a Trenčín
  • Projekt, výroba rozvádzačov, montáž, uvedenie do prevádzky