Project Description

Vybudovanie urgentnej medicíny, traktu OaIM, rekonštrukcia Operačných sál

  • Dodávka a montáž novej svetelnej a zásuvkovej inštalácie
  • NN prípojka
  • Dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže
  • Dodávka UPS
  • Dodávka a montáž Zdravotníckej izolovanej sústavy
  • Dodávka Centrálneho batériového systému