fbpx

Portfolio

/Referencie/
20180620_092718

Minebea Slovakia

Výrobný závod pre mechatronické pohony UB Dodávka a montáž dvoch trafostaníc Dodávka a montáž VN rozvodov Dodávka a montáž vonkajších rozvodov NN Dodávka a montáž vonkajších rozvodov slaboprúdu Dodávka a montáž verejného osvetlenia Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie Dodávka a montáž slaboprúdovej inštalácie Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov pre technológie Dodávka a montáž EPS Dodávka a montáž HSP Dodávka a montáž kamerového systému

4

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

,

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala v rámci Informačného systému rýchlostnej cesty (ISRC) R2 Ruskovce – Pravotice kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti ISRC: Kompletná komunikačná infraštruktúra Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia sčítača dopravy Cestná svetelná signalizácia Technologické uzly Kamerový dohľad Riadiaci systém SIMATIC S7 Operátorské pracovisko na Stredisku správy a

IMG_7478

ISD D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

,

V rámci stavby D3 Žilina(Strážov) – Žilina(Brodno), ktorá je v prevádzke od 12/2017, spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti Informačného systému diaľnice (ISD): Komunikačná a napájacia infraštruktúra Dodávka, montáž, integrácia a riadenie kompletného premenného dopravného značenia Cestná svetelná signalizácia Technologické uzly Radiče návestných rezov Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc

jaguar

Jaguar Land Rover

, ,

LAKOVŇA – kompletná realizácia časti elektro, MaR, EPS a ERO: hlavné a núdzové osvetlenie riadiaci systém hlavného a núdzového osvetlenia trafostanice – transformátory 22kV/400V vrátane riadenia záskoku transformátorov rozvádzače (VN 22kv; hlavné rozvádzače NN; aktívne filtre a kompenzačné rozvádzače; podružné rozvádzače NN) káblové trasy a kabeláž VN a NN elektrická požiarna signalizácia a evakuačný rozhlas

titulka Povazsky Chlmec

Tunel Považský Chlmec

,

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - v prevádzke od 12/2017. PPA CONTROLL, a.s. realizovala nasledovné technologické objekty tunela Považský Chlmec - 2 x 2200 m: Projektovú dokumentáciu pre realizáciu technologickej časti tunela Centrálny riadiaci systém Kompletná dodávka HW riadiaceho systému SIMATIC S7-400H, vrátane rozvádzačov. Programovanie riadenia dopravy, ISD, EPS, vrátane vizualizácie a dotykových panelov Integrované

APP titulka

APP Lozorno

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​ Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby. Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS Kompenzácia účinníka Analýza kvality siete,

FEELSS Ilava Titulka

Hala FELSS Ilava

, ,

Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž NN rozvádzača RH03 Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača RC03 Dodávka a montáž prípojnícového  systému SIEMENS PS2500/PS1600 Napojenie výrobnej technológie vrátane nosných trás Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

CSA Hygiene Titulka

SCA Hygiene s.r.o.

, , ,

PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6 Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie na VN Dodávka a montáž VN-odpínačov vrátane napojenia na VN-prívod vo VH4 Dodávka a montáž rozvádzačov v rozvodni VH6 polia RH11/x a RH12/x a ich napojenie na príslušné transformátory Dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov RC11 a RC12 v priestoroch SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do

AOC Gagarinova Titulka

Administratívne obchodné centrum Gagarinova Bratislava

, , ,

Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov v novopostavenom administratívno-obchodnom centre Dodávka a montáž NN prípojky Preložky NN káblov Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka

Zuckermandel – ČSOB banka

, , ,

Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov Centrálny batériový systém Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia