Project Description

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – v prevádzke od 12/2017.

PPA CONTROLL, a.s. realizovala nasledovné technologické objekty tunela Považský Chlmec – 2 x 2200 m:

 • Projektovú dokumentáciu pre realizáciu technologickej časti tunela
 • Centrálny riadiaci systém
  • Kompletná dodávka HW riadiaceho systému SIMATIC S7-400H, vrátane rozvádzačov.
  • Programovanie riadenia dopravy, ISD, EPS, vrátane vizualizácie a dotykových panelov
  • Integrované operátorské pracovisko v SSÚD Považská Bystrica – vizualizácia CRS
 • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
 • Informačný systém diaľnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
 • Riadenie dopravy
  • Dodávka, montáž, konfigurácia a programovanie kompletného premenného dopravného značenia v tuneli a na diaľnici D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)