Project Description

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa km 4,7 – 7,3, informačný systém privádzača

  • Stavebná časť – dodávka napájacích rozvádzačov, napájacích káblov, UPS, komunikačných optických káblov, uzemnenie
  • Stavebná časť – stĺpy pre technologické zariadenia
  • Kamerový dohľad
  • Cestná svetelná signalizácia
  • Premenné dopravné značky – lamelové
  • Premenné dopravné značky – LED
  • Radiče návestných rezov
  • Technologický uzol
  • Meteostanica
  • Vizualizačný SW na Integrovanom operátorskom pracovisku v Stredisku správy a údržby diaľnic Považská Bystrica