Project Description

 • Komunikačná a napájacia infraštruktúra
 • Vybudovanie nosných konštrukcií pre technologické zariadenia – stĺpy a oceľové portály
 • Technologické uzly
 • Radiče návestných rezov
 • Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc
 • Kamerový dohľad
 • Riadiaci systém SIMATIC S7
 • Operátorské pracovisko vrátane videosteny na Stredisku správy a údržby diaľnic Trnava
 • Vizualizácia diaľničného úseku na operátorskom pracovisku
 • Dodávka, montáž a konfigurácia sčítačov vozidiel
 • Dodávka, montáž a konfigurácia telefónov núdzového volania TNV
 • Dodávka a montáž lamelových PDZ, vrátane veľkoplošných
 • Dodávka a montáž LED PDZ
 • Dodávka a montáž LED informačných panelov