fbpx
4

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice

,

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala v rámci Informačného systému rýchlostnej cesty (ISRC) R2 Ruskovce – Pravotice kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti ISRC: Kompletná komunikačná infraštruktúra Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia sčítača dopravy Cestná svetelná signalizácia Technologické uzly Kamerový dohľad Riadiaci systém SIMATIC S7 Operátorské pracovisko na Stredisku správy a

IMG_7478

ISD D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

,

V rámci stavby D3 Žilina(Strážov) – Žilina(Brodno), ktorá je v prevádzke od 12/2017, spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti Informačného systému diaľnice (ISD): Komunikačná a napájacia infraštruktúra Dodávka, montáž, integrácia a riadenie kompletného premenného dopravného značenia Cestná svetelná signalizácia Technologické uzly Radiče návestných rezov Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc

titulka Povazsky Chlmec

Tunel Považský Chlmec

,

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) - v prevádzke od 12/2017. PPA CONTROLL, a.s. realizovala nasledovné technologické objekty tunela Považský Chlmec - 2 x 2200 m: Projektovú dokumentáciu pre realizáciu technologickej časti tunela Centrálny riadiaci systém Kompletná dodávka HW riadiaceho systému SIMATIC S7-400H, vrátane rozvádzačov. Programovanie riadenia dopravy, ISD, EPS, vrátane vizualizácie a dotykových panelov Integrované

cov

ČOV

,

ČOV Tisovec – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP-riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Detva – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP- riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Veľký Krtíš – silová elektrika, stavebná elektrika, MaR, ASRTP – riadiaci systém s pripojením na dispečing ČOV Devínska Nová Ves – silová elektrika, stavebná elektrika ČOV Brezová pod

titulka_branisko

Iné dopravné stavby

,

Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik pre povolenie prepravy nebezpečných vecí – ADR (2014) Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec - Jánovce III. úsek (2015 - 2019) Zariadenie na monitorovanie, sledovanie vozidiel

titulka_Simulator-1

Simulátor riadenia tunelov

,

Simulátor technologického vybavenia tunela a centrálneho riadiaceho systému Simulácia mimoriadnych udalostí v technológii tunela Simulátor 3D video dohľadu s generovaním štandardného dopravného prúdu a mimoriadnych udalostí Trenažér pracovníkov údržby tunela

titulka_DubnaSkala-Turany_2

Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany

,

V rámci ISD D1 Dubná Skala - Turany (cca 6 km) uvedeného do prevádzky v roku 2015 sa realizovali nasledujúce technológie: dodávku, integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc dodávku, integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy dodávku stojanov tiesňového volania integráciu a vizualizáciu čerpacích staníc cestnú svetelnú signalizáciu technologické uzly kamerový dohľad počítačový systém na Stredisku správy a

R4 KE Milhost

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

,

V rámci ISRC R4 Košice - Milhosť západ (cca 14 km) uvedeného do prevádzky v roku 2013 sa realizovali nasledujúce technológie: sčítače dopravy cestná svetelná signalizácia NN napájanie rýchlostnej cesty R4

D1-Studenec---Beharovce-PDZ-2

ISD D1 Studenec – Beharovce

,

V rámci ISD D1 Studenec - Beharovce (cca 3 km) uvedeného do prevádzky v roku 2010 a dopracovaním križovatky Beharovce v roku 2013 sa realizovali nasledujúce technológie: integráciu a vizualizáciu hlásičov námrazy integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania premenné dopravné značenie technologické uzly radiče návestných rezov kamerový dohľad meranie výšky

Svinia-Presov_2

ISD D1 Svinia – Prešov západ

,

V rámci ISD D1 Svinia - Prešov západ (cca 7 km) uvedeného do prevádzky v roku 2010 sa realizovali nasledujúce technológie: lokálny dispečing ISD v SSÚD v Petrovanoch integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania technologické uzly cestná svetelná signalizácia kamerový dohľad zabezpečovací systém rádiový prenos

titulka_D1-Mengusovce---Janovce-PDZ-2

ISD D1 Važec – Jánovce, I. úsek

,

V rámci ISD D1 Važec - Jánovce I. úsek (cca 20 km) uvedeného do prevádzky v roku 2009 sa realizovali nasledujúce technológie: lokálny dispečing ISD v SSÚD v Mengusovciach integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému technologické uzly radiče návestných rezov

titulka_tunel-Borik-tunel

Tunel Bôrik

,

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala kompletnú technologickú časť tunela Bôrik - 2 x 1000 m ako priamy generálny dodávateľ pre spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s.. Uvedenie do prevádzky 12/2009. napájanie tunela elektrickou energiou (2 x Rozvodňa 22kV, NN Rozvodne - napájanie technologických zariadení, 2 x rotačná, 2 x Diesel generátor) dodávka hlavného osvetlenia tunela, LED

titulka_D3-HP-Zilina_2

Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)

,

V rámci ISD D1 Hričovské Podhradie - Žilina (Strážov) (cca 8,5 km) uvedeného do prevádzky v roku 2008 sa realizovali nasledujúce technológie: pripojenie technologických zariadení na Lokálny dispečing ISD v SSÚD v Predmieri integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania integráciu a vizualizáciu odkaľovačov ropných látok

tiulka_Vrtizer-HP_2

ISD D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie

,

V rámci ISD D1 Vritižer - Hričovské Podhradie (cca 13 km diaľnice) uvedeného do prevádzky v roku 2007 sa realizovali nasledujúce technológie: lokálny dispečing ISD v SSÚD v Predmieri pripojenie technologických zariadení na Lokálny dispečing ISD v SSÚD v Predmieri integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému

titulka_Ladce-Sverepec_2

ISD D1 Ladce – Sverepec

,

V rámci ISD D1 Ladce - Sverepec (cca 9 km) uvedeného do prevádzky 12/2005 sa realizovali nasledujúce technológie: pripojenie technologických zariadení na Lokálny dispečing ISD v SSÚD v Trenčíne integrácia Meterologických staníc technologické uzly cestná svetelná signalizácia integrácia Bezpečnostného systému - Uzavretý TV okruh - doplnenie ústredne a riadenie kamier pre úsek Ladce - Sverepec

titulka_Piestany-Ladce_2

ISD D1 Piešťany – Trenčín – Ladce

,

V rámci modernizácie ISD Piešťany - Trenčín - Ladce dokončenej 11/2005 (cca 65km) sa realizovali nasledujúce technológie: lokálny dispečing ISD v SSÚD v Trenčíne integrácia Meteorologických staníc dodávka nových Meteorologických staníc Drietoma a Majer technologické uzly - výmena - počítačová a riadiaca technika na ISD radiče dopravy - výmena a integrácia do nového dispečingu premenné

titulka_D3-Cadca-Oscadnica_7

ISD D3 Čadca – Oščadnica

,

V rámci ISD D3 Čadca - Oščadnica uvedeného do prevádzky 11/2004 (cca 4 km) sa realizovali nasledujúce technológie: pripojenie ISD na CRS tunela Horelica integrácia Meteorologických staníc do CRS technologické uzly premenné dopravné značenie integráciu a vizualizáciu systému SOS hlások integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému

titulka_Presov-Budimir

Diaľnica D1 Prešov – Budmír

,

V rámci ISD D1 Prešov - Košice uvedeného do prevádzky 12/2004 (cca 19 km) sa realizovali nasledujúce technológie: lokálny dispečing ISD v SSÚD v Prešove meteorologické stanice technologické uzly radiče premenných dopravných značiek premenné dopravné značenie bezpečnostný systém - uzavretý TV okruh integráciu a vizualizáciu existujúceho systému SOS hlások integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy

titulka_horelica_01

Tunel Horelica

,

Spoločnosť PPA CONROLL, a.s. realizovala kompletnú technologickú časť tunela Horelica - 600 m ako generálny dodávateľ pre spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s.. Uvedenie do prevádzky 11/2004. napájanie tunela elektrickou energiou (rozvodňa 22kV, NN Rozvodňa - napájanie technologických zariadení, UPS, diesel generátor) hlavné osvetlenie tunela a únikovej štôlne, požiarne a núdzové osvetlenie dodávka centrálneho riadiaceho systému meranie fyzikálnych

titulka_branisko

ISD D1 Branisko – Fričovce

,

ISD D1 Beharovce - Fričovce uvedený do prevádzky 2003 v dĺžke cca 16 km pozostáva z troch úsekov : 1. Beharovce - Tunel Branisko, 2. Tunel Branisko - Široké, 3. Široké - Fričovce technologické uzly radiče návestných rezov premenné dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu meteorologické stanice kabeláž pre ISD na úseku Tunel Branisko -

titulka_branisko_01

Tunel Branisko

,

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala v rámci výstavby tunela (5 km) tieto činnosti: Uvedenie do prevádzky 06/2003. spracovanie projektovej dokumentácie CRS dodávka centrálneho riadiaceho systému (36 riadiacich automatov) koordinácia dodávateľov technologických celkov projekt, dodávka a montáž elektroniky, riadiacich prvkov a komunikačných prvkovsystému riadenia dopravy a premenných dopravných značiek (176 premenných dopravných značiek a 28 semaforov) realizácia