Project Description

V rámci ISD D1 Svinia – Prešov západ (cca 7 km) uvedeného do prevádzky v roku 2010 sa realizovali nasledujúce technológie:

  • lokálny dispečing ISD v SSÚD v Petrovanoch
  • integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania
  • technologické uzly
  • cestná svetelná signalizácia
  • kamerový dohľad
  • zabezpečovací systém
  • rádiový prenos údajov z diaľnice SSÚD v Petrovanoch