Project Description

V rámci ISD D1 Vritižer – Hričovské Podhradie (cca 13 km diaľnice) uvedeného do prevádzky v roku 2007 sa realizovali nasledujúce technológie:

  • lokálny dispečing ISD v SSÚD v Predmieri
  • pripojenie technologických zariadení na Lokálny dispečing ISD v SSÚD v Predmieri
  • integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému
  • integráciu a vizualizáciu kamerového dohľadu
  • integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania
  • technologické uzly
  • cestná svetelná signalizácia