Project Description

V rámci ISD D1 Važec – Jánovce I. úsek (cca 20 km) uvedeného do prevádzky v roku 2009 sa realizovali nasledujúce technológie:

 • lokálny dispečing ISD v SSÚD v Mengusovciach
 • integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc
 • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
 • integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania
 • integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému
 • technologické uzly
 • radiče návestných rezov
 • cestná svetelná signalizácia
 • premenné dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu
 • bezpečnostný systém – uzavretý TV okruh
 • rádiové spojenie