Project Description

Spoločnosť PPA CONROLL, a.s. realizovala kompletnú technologickú časť tunela Horelica – 600 m ako generálny dodávateľ pre spoločnosť VÁHOSTAV-SK, a.s..

Uvedenie do prevádzky 11/2004.

 • napájanie tunela elektrickou energiou (rozvodňa 22kV, NN Rozvodňa – napájanie technologických zariadení, UPS, diesel generátor)
 • hlavné osvetlenie tunela a únikovej štôlne, požiarne a núdzové osvetlenie
 • dodávka centrálneho riadiaceho systému
 • meranie fyzikálnych veličín – opacita, CO, prúdenie vzduchu, diferenčný tlak, teplota
 • trenažér operátora so simuláciou mimoriadnych udalostí
 • bezpečnostný systém (SOS skrine, uzavretý TV Okruh + prenos obrazu na Políciu a Hasičský a záchranný zbor)
 • Systém elektrickej požiarnej signalizácie
 • Bezdrôtové spojenie v tuneli
 • Vetranie hlavnej tunelovej rúry a únikovej štôlne
 • Riadenie dopravy (premenné dopravné značky a semafory)
 • Pravidelné vykonávanie servisu