Project Description

  • Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec – Jánovce III. úsek (2015 – 2019)
  • Úprava technologického vybavenia tunela Bôrik pre povolenie prepravy nebezpečných vecí – ADR (2014)
  • Servis a údržba technologického vybavenia tunela Bôrik a ISD D1 Važec – Jánovce III. úsek (2015 – 2019)
  • Zariadenie na monitorovanie, sledovanie vozidiel a systém pre automatické sčitovanie cestujúcich (2015) – systém monitorovania MHD