Project Description

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala v rámci Informačného systému rýchlostnej cesty (ISRC) R2 Ruskovce – Pravotice kompletnú dodávku stavebnej a technologickej časti ISRC:

  • Kompletná komunikačná infraštruktúra
  • Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia meteorologických staníc
  • Dodávka, montáž, integrácia a vizualizácia sčítača dopravy
  • Cestná svetelná signalizácia
  • Technologické uzly
  • Kamerový dohľad
  • Riadiaci systém SIMATIC S7
  • Operátorské pracovisko na Stredisku správy a údržby diaľnice Trenčín