Project Description

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala kompletnú technologickú časť tunela Bôrik – 2 x 1000 m ako priamy generálny dodávateľ pre spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s..

Uvedenie do prevádzky 12/2009.

 • napájanie tunela elektrickou energiou (2 x Rozvodňa 22kV, NN Rozvodne – napájanie technologických zariadení, 2 x rotačná, 2 x Diesel generátor)
 • dodávka hlavného osvetlenia tunela, LED požiarneho a vodiaceho osvetlenia
 • dodávka centrálneho riadiaceho systému
 • meranie fyzikálnych veličín – opacita, CO, prúdenie vzduchu, teplota
 • trenažér operátora so simuláciou mimoriadnych udalostí
 • bezpečnostný systém (SOS skrine, uzavretý TV Okruh + prenos obrazu na Políciu a HaZZ)
 • systém elektrickej požiarnej signalizácie
 • bezdrôtové spojenie v tuneli (Slovenský rozhlas, mobilní operátori, polícia, HaZZ, údržba NDS)
 • evakuačný rozhlas pre jednotlivé zóny tunela
 • vetranie hlavnej tunelovej rúry, únikových ciest a rozvodní
 • riadenie dopravy v celom úseku virtuálneho tunela, vrátane príjazdových komunikácií k tunelu (premenné dopravné značky a semafory – dodávka a montáž)
 • technické dovybavenie tunela pre povolenie prepravy ADR (systém detekcie a rozpoznávania tabuliek ADR)
 • pravidelné vykonávanie servisu