Project Description

  • Simulátor technologického vybavenia tunela a centrálneho riadiaceho systému
  • Simulácia mimoriadnych udalostí v technológii tunela
  • Simulátor 3D video dohľadu s generovaním štandardného dopravného prúdu a mimoriadnych udalostí
  • Trenažér pracovníkov údržby tunela