Project Description

V rámci ISD D1 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) (cca 8,5 km) uvedeného do prevádzky v roku 2008 sa realizovali nasledujúce technológie:

  • pripojenie technologických zariadení na Lokálny dispečing ISD v SSÚD v Predmieri
  • integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania
  • integráciu a vizualizáciu odkaľovačov ropných látok
  • technologické uzly
  • cestná svetelná signalizácia
  • kamerový dohľad
  • zabezpečovací systém