Project Description

V rámci ISD D1 Dubná Skala – Turany (cca 6 km) uvedeného do prevádzky v roku 2015 sa realizovali nasledujúce technológie:

  • dodávku, integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc
  • dodávku, integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • dodávku stojanov tiesňového volania
  • integráciu a vizualizáciu čerpacích staníc
  • cestnú svetelnú signalizáciu
  • technologické uzly
  • kamerový dohľad
  • počítačový systém na Stredisku správy a údržby diaľnice Martin
  • mikrovlnný prenos údajov z diaľnice Stredisko správy a údržby diaľnice Martin