Project Description

V rámci ISD D1 Dubná Skala – Turany (cca 6 km) uvedeného do prevádzky v roku 2015 sa realizovali nasledujúce technológie:

 • dodávku, integráciu a vizualizáciu meteorologických staníc
 • dodávku, integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
 • dodávku stojanov tiesňového volania
 • integráciu a vizualizáciu čerpacích staníc
 • cestnú svetelnú signalizáciu
 • technologické uzly
 • kamerový dohľad
 • počítačový systém na Stredisku správy a údržby diaľnice Martin
 • mikrovlnný prenos údajov z diaľnice Stredisko správy a údržby diaľnice Martin
 • pripojenie na optickú sieť ISD
 • napájacia a komunikačná infraštruktúra
 • operátorské pracovisko vrátane videosteny na Stredisku správy a údržby diaľnic
 • vizualizácia diaľničného úseku na operátorskom pracovisku