Project Description

Spoločnosť PPA CONTROLL, a.s. realizovala v rámci výstavby tunela (5 km) tieto činnosti:

Uvedenie do prevádzky 06/2003.

  • spracovanie projektovej dokumentácie CRS
  • dodávka centrálneho riadiaceho systému (36 riadiacich automatov)
  • koordinácia dodávateľov technologických celkov
  • projekt, dodávka a montáž elektroniky, riadiacich prvkov a komunikačných prvkov systému riadenia dopravy a premenných dopravných značiek (176 premenných dopravných značiek a 28 semaforov)
  • realizácia optických a telefónnych sietí
  • projektová dokumentácia a realizácia počítačovej siete
  • projekt a realizácia fyzikálnych meraní
  • pripojenie na diaľničný informačný systém
  • realizácia riadiaceho pracoviska v SSÚD Beharovce
  • pravidelné vykonávanie servisu