Project Description

V rámci ISD D1 Prešov – Košice uvedeného do prevádzky 12/2004 (cca 19 km) sa realizovali nasledujúce technológie:

  • lokálny dispečing ISD v SSÚD v Prešove
  • meteorologické stanice
  • technologické uzly
  • radiče premenných dopravných značiek
  • premenné dopravné značenie
  • bezpečnostný systém – uzavretý TV okruh
  • integráciu a vizualizáciu existujúceho systému SOS hlások
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy