Project Description

ISD D1 Beharovce – Fričovce uvedený do prevádzky 2003 v dĺžke cca 16 km pozostáva z troch úsekov : 1. Beharovce – Tunel Branisko, 2. Tunel Branisko – Široké, 3. Široké – Fričovce

  • technologické uzly
  • radiče návestných rezov
  • premenné dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu
  • meteorologické stanice
  • kabeláž pre ISD na úseku Tunel Branisko – Široké
  • pripojenie technológii na CRS Tunela Branisko
  • realizácia technologických a počítačových sietí
  • integráciu uzavretého televízneho okruhu
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • integráciu a vizualizáciu systému SOS hlások
  • integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému
  • integrácia merania výšky vozidiel