Project Description

ISD D1 Beharovce – Fričovce uvedený do prevádzky 2003 v dĺžke cca 16 km pozostáva z troch úsekov : 1. Beharovce – Tunel Branisko, 2. Tunel Branisko – Široké, 3. Široké – Fričovce

 • technologické uzly
 • radiče návestných rezov
 • premenné dopravné značenie a cestnú svetelnú signalizáciu
 • meteorologické stanice
 • kabeláž pre ISD na úseku Tunel Branisko – Široké
 • pripojenie technológii na CRS Tunela Branisko
 • realizácia technologických a počítačových sietí
 • integráciu uzavretého televízneho okruhu
 • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
 • integráciu a vizualizáciu systému SOS hlások
 • integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému
 • integrácia merania výšky vozidiel