Project Description

V rámci ISD D1 Studenec – Beharovce (cca 3 km) uvedeného do prevádzky v roku 2010 a dopracovaním križovatky Beharovce v roku 2013 sa realizovali nasledujúce technológie:

  • integráciu a vizualizáciu hlásičov námrazy
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • integráciu a vizualizáciu stojanov tiesňového volania
  • premenné dopravné značenie
  • technologické uzly
  • radiče návestných rezov
  • kamerový dohľad
  • meranie výšky vozidiel
  • integráciu ISD do jestvujúceho systému riadenia dopravy tunela Branisko