Project Description

V rámci ISD D1 Ladce – Sverepec (cca 9 km) uvedeného do prevádzky 12/2005 sa realizovali nasledujúce technológie:

  • pripojenie technologických zariadení na Lokálny dispečing ISD v SSÚD v Trenčíne
  • integrácia Meterologických staníc
  • technologické uzly
  • cestná svetelná signalizácia
  • integrácia Bezpečnostného systému – Uzavretý TV okruh – doplnenie ústredne a riadenie kamier pre úsek Ladce – Sverepec
  • integráciu a vizualizáciu sčítačov dopravy
  • integráciu a vizualizáciu zabezpečovacieho systému