Project Description

  • Elektroinštalácia – silnoprúdové rozvody
  • Prípojka NN Elektročasť
  • Dieselagregát
  • Areálové osvetlenie