Project Description

Vybudovanie traktu urgentnej medicíny

  • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej inštalácie
  • Dodávka a montáž Zdravotníckej izolovanej sústavy
  • Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie
  • Dodávka a montáž EPS
  • Dodávka a montáž HSP
  • Dodávka a montáž kamerového systému
  • Dodávka a montáž verejného osvetlenia