Project Description

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. prevádzkuje vysokonapäťovú a nízkonapäťovú miestnu distribučnú sieť s dodávkou elektriny konečným odberateľom priemyselného parku. Prevádzkovanie ďalej zahŕňa:​

 • Tvorba a schvaľovanie distribučných cenníkov, meranie odberov, vyúčtovanie spotreby.
 • Implementácia Inteligentných meracích systémov v zmysle vyhlášky 358/2013 Z.z.
 • Diaľkový monitoring, zasielanie dát na OKTE, SEPS a region. distribútorom
 • Spracovanie fakturačných podkladov pre všetkých odberateľov v rámci MDS
 • Kompenzácia účinníka
 • Analýza kvality siete, meranie zaťaženia a výkonov

Legislatíva:

 • Povolenie na prevádzkovanie v zmysle Zákona o energetike, zodpovední zástupcovia na výkon zverenej činnosti distribúcie
 • Sledovanie aktuálnych znení zákonov a výnosov URSO, vybavenie potrebných povolení
 • Vedenie prevádzkových poriadkov, plnenie technických podmienok regionálnych distribútorov
 • Vypracovanie distribučných cenníkov
 • Pravidlá pre rozvrhovanie aktív a pasív, N a V, pravidlá pre odpisovanie, ekonomické a účtovné výkazníctvo
 • Sledovanie štandardov kvality