Project Description

  • Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek
  • Dodávka a montáž UPS 110V DC a 400V AC
  • Dodávka a montáž pancierových káblov, káblových nosných systémov pre rozvody nízkeho napätia, inštrumentácie a optických sietí
  • Testovanie káblových systémov, inštrumentácie a optických sietí
  • Inžinierska podpora pri projekte a montáži
  • Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia