Project Description

  • Dodávky elektrických zariadení a materiálu
  • Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, napájanie technologických zariadení, areálové rozvody VN, NN a VO
  • Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročasti
  • Geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov VN, NN a VO
  • Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročasti