Project Description

  • Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie
  • Dodávka a montáž trafostanice a rozvodne 22kV
  • Dodávka a montáž dieselagregátu a UPS
  • Bleskozvod a uzemnenie