Project Description

 • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej inštalácie
 • NN rozvádzače
 • Vnútorné osvetlenie
 • Uzemnenie a bleskozvod
 • Centrálny baterkový systém
 • UPS
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Hlasová signalizácia požiaru
 • Vykurovanie nájazdových rámp
 • Kamerový systém
 • Dátové rozvody