Project Description

  • Dodávka kompletnej realizačnej dokumentácie pre stavbu
  • Dodávka nových častí kotla, dodávka horákov, ventilátorov spalín, dúchadiel, ohrievačov vzduchu, potrebných ventilov a príslušenstva
  • Dodávka vysokotlakových a nízkotlakových častí turbíny vrátane príslušenstva ako je riadiaci systém turbíny, mazací systém, monitorovanie vibrácií a ďalšie potrebné periférie
  • Dodávka rotora generátora vrátane rozvodov oleja, plynu a vody
  • Dodávka automatizácie, ktorej súčasťou je riadiaci systém, dodávka kompletného prístrojového vybavenia pre kotolňu a strojovňu, dodávka kompletného montážneho materiálu
  • Dodávka elektrickej časti vrátane dodávky hlavných striedavých a jednosmerných rozvádzačov, svetelných rozvádzačov, jednosmerných batérií, sieťovej synchronizácie, vysokonapäťových ochrán, potrebnej kabeláže a iného pomocného materiálu
  • FAT skúšky vybraných druhov dodávok na ich expedíciu
  • Technická asistencia pri montáži