Project Description

TECHNOLOGICKÁ ČASŤ STAVBY:
• Revízia a pretesnenie transformátorov
• Technológia rozvodne 110kV
• Diaľkové riadenie a ovládanie (ASRTP)
• Nastavenie, výpočet a parametrizácia ochrán
• Prepojenie liniek L6791, L6835, L6792
• Úprava a modernizácia 22kV rozvodne
• Úprava pripojenia prevoznej meniarne (PM)

STAVEBNÁ ČASŤ STAVBY:
• Demontáže
• Rozvodňa 110kV (+ pracovné osvetlenie)
• Káblové kanály
• Zastrešenie transformátorov (+ ochrana voči atmosferickému prepätiu)
• Kanalizácia dažďová
• Prístupové komunikácie
• Oplotenie
• Uzemňovacia sieť
• Terénne úpravy
• Sklad oleja
• Ochrana objektu