Project Description

Spoločnosť PPA Power DS s.r.o. je prevádzkovateľom fotovoltaických elektrární Drahovce. Svojou činnosťou zabezpečuje:

  • Nepretržitý dohľad nad výrobou elektriny v požadovaných parametroch
  • On-line monitorovanie výroby elektriny a porovnávanie so slnečným svitom
  • Výkon preventívnej údržby komponentov elektrárne
  • Legislatívna správa „na kľúč“ a plnenie všetkých povinností za výrobcu (oznámenia, hlásenia, poskytovanie dát, fakturačné podklady, výkazy a iné)
  • Držanie pohotovosti 24/7 v prípade poruchy
  • Držanie skladu náhradných dielov zariadení, ktoré sú kľúčové pre výrobu elektriny
  • Dispečerské pracovisko s nástupom na objekt v priebehu 30-120 min. v prípade výskytu poruchy na spravovaných elektrárňach na území celej SR