Project Description

Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým spojených v spodnej stavbe a všetkých nadzemných blokoch.

Rozsah dodávky:

  • Elektroinštalácia
  • Prípojnicový systém
  • Aktívny bleskozvod a uzemnenie
  • Dieselagregát
  • Vonkajšie osvetlenie