Project Description

Výrobný závod pre mechatronické pohony UB

 • Dodávka a montáž dvoch trafostaníc
 • Dodávka a montáž VN rozvodov
 • Dodávka a montáž vonkajších rozvodov NN
 • Dodávka a montáž vonkajších rozvodov slaboprúdu
 • Dodávka a montáž verejného osvetlenia
 • Dodávka a montáž svetelnej a zásuvkovej inštalácie
 • Dodávka a montáž slaboprúdovej inštalácie
 • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov pre technológie
 • Dodávka a montáž EPS
 • Dodávka a montáž HSP
 • Dodávka a montáž kamerového systému