Project Description

Jadrová elektráreň Jaslovské Bohunice – modernizácia V2

Jadrová elektráreň Mochovce – blok 1. a 2.

Jadrová elektráreň Mochovce – dostavba 3. a 4.bloku

VÚJE – riadenie ťažkých havárii EBO