Project Description

  • Dodávka a montáž trafostanice
  • Dodávka a montáž VN -rozvádzača
  • Dodávka a montáž NN rozvádzačov pre hlavnú budovu a vstavky
  • Realizácia uzemnenia a bleskozvodu
  • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej inštalácie rozvodov pre osvetlenie ihriska
  • Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov elektrickej, svetelnej, zásuvkovej a technologickej inštalácie
  • Dodávka a montáž systému núdzového osvetlenia
  • Dodávka a montáž záložného zdroja UPS a dieselgenerátora
  • Dodávka a montáž vonkajšieho osvetlenia
  • Spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia