Project Description

Napájanie technologických zariadení

  • Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN
  • Dodávka a montáž NN rozvádzača RH03
  • Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača RC03
  • Dodávka a montáž prípojnícového  systému SIEMENS PS2500/PS1600
  • Napojenie výrobnej technológie vrátane nosných trás
  • Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach