Project Description

 • Rozvádzač 22 kV
 • Meranie spotreby elekrtickej energie na strane VN
 • Transformátory 22/0,4 kV ; 1 600 kVA
 • Kompenzačné rozvádzače a rozvádzače NN
 • Vnútorné káblové prepojenie 22 kV a 0,4 kV
 • Uzemnenie transformovne
 • Elektronické osvetlenie a zásuvkové rozvody v transformovni
 • Núdzový zdroj dieselagregát 270 kVA
 • Rozvádzač RN
 • Napájací NN kábel pre vzduchotechniku
 • Rozvádzač pre napájanie vzduchotechniku
 • Rozvádzač s prepäťovou ochranou