fbpx
FEELSS Ilava Titulka

Hala FELSS Ilava

, ,

Napájanie technologických zariadení Dodávka a montáž transformátora a jeho napojenie na VN Dodávka a montáž NN rozvádzača RH03 Dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača RC03 Dodávka a montáž prípojnícového  systému SIEMENS PS2500/PS1600 Napojenie výrobnej technológie vrátane nosných trás Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka_DSC09040

SUPERMARKET TESCO Krupina

,

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Bleskozvod a uzemnenie Skúšky zariadení Inžinierska činnosť

titulka_IMG_7783

BALNEOCENTRUM Piešťany

,

Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD: káblové rozvody NN pre umelé osvetlenie a bezpečnostné (núdzové) osvetlenie káblové rozvody NN pre zásuvkové obvody pre napojenie prenosných technologických zariadení káblové rozvody NN pre napojenie technológie klimatizácie aj vzduchotechniky a balneotechnológie káblové rozvody slaboprúdu pre ozvučenie priestorov prevádzky a chodieb káblové rozvody slaboprúdu pre telefón, dátovú sieť a

titulka_PICT0590

Obchodné centrum Galéria Košice

,

Rozvádzač 22 kV Meranie spotreby elekrtickej energie na strane VN Transformátory 22/0,4 kV ; 1 600 kVA Kompenzačné rozvádzače a rozvádzače NN Vnútorné káblové prepojenie 22 kV a 0,4 kV Uzemnenie transformovne Elektronické osvetlenie a zásuvkové rozvody v transformovni Núdzový zdroj dieselagregát 270 kVA Rozvádzač RN Napájací NN kábel pre vzduchotechniku Rozvádzač pre napájanie

titulka_trnava

NÁKUPNÉ CENTRUM TRNAVA

,

Vnútorné silnoprúdové rozvody a osvetlenie Dodávka a montáž trafostanice a rozvodne 22kV Dodávka a montáž dieselagregátu a UPS Bleskozvod a uzemnenie

titulka_P1010022

JMT PROJECT SLOVAKIA Hlohovec

,

Dodávky elektrických zariadení a materiálu Montážne práce elektrických rozvodov umelého osvetlenia, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, napájanie technologických zariadení, areálové rozvody VN, NN a VO Skúšky, revízie, inžinierska činnosť elektročasti Geodetické zameranie elektrických areálových rozvodov VN, NN a VO Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia elektročasti

titulok_river

RIVER PARK Bratislava

,

Práce zahŕňajú realizáciu elektroinštalácie a všetkých pomocných prác s tým spojených v spodnej stavbe a všetkých nadzemných blokoch. Rozsah dodávky: Elektroinštalácia Prípojnicový systém Aktívny bleskozvod a uzemnenie Dieselagregát Vonkajšie osvetlenie

titulka_IMG_0310

WESTEND SQUARE Bratislava

,

Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody Prípojka NN Elektročasť Dieselagregát Areálové osvetlenie

STRABAG Haus Bratislava

STRABAG Haus Bratislava

,

1.     Časť silnoprúd Dodávka a osadenie transformátorov a vývody z transformátorov z NN strany Nízkonapäťové a kompenzačné rozvádzače Stúpacia trasy a káblové trasy pre vzduchotechniku, elektroinštaláciu a meranie a reguláciu Rozvádzače pre jednotlivé poschodia Kompletný káblový rozvod pre vzduchotechniku a pre meranie a reguláciu Osvetlenie Núdzové osvetlenie –centrálny batériový systém Dieselagregát Bleskozvod uzemnenie a vyrovnanie

konti

KONTI, s.r.o.

,

Hala KOH-I-NOR Senec Dílerské a distribučné centrum Scania Senec Billa Michalovce Billa Svit Elektroinštalačné rozvody – dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky