Project Description

  • Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov
  • Centrálny batériový systém
  • Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia