fbpx
CSA Hygiene Titulka

SCA Hygiene s.r.o.

, , ,

PS02 Prípojka VN a rozvádzače rozvodne VH6 Dodávka a montáž transformátorov a ich napojenie na VN Dodávka a montáž VN-odpínačov vrátane napojenia na VN-prívod vo VH4 Dodávka a montáž rozvádzačov v rozvodni VH6 polia RH11/x a RH12/x a ich napojenie na príslušné transformátory Dodávka a montáž kompenzačných rozvádzačov RC11 a RC12 v priestoroch SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Služby: projektová dokumentácia, individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do

AOC Gagarinova Titulka

Administratívne obchodné centrum Gagarinova Bratislava

, , ,

Dodávka a montáž kompletnej silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov v novopostavenom administratívno-obchodnom centre Dodávka a montáž NN prípojky Preložky NN káblov Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

titulka

Zuckermandel – ČSOB banka

, , ,

Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov Centrálny batériový systém Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Derby Titulka

Derby&Derbyshire – spaľovňa odpadu

, , ,

Výroba, dodávka a montáž rozvádzačov, prepojovacích skriniek, vypínačových skriniek Dodávka a montáž UPS 110V DC a 400V AC Dodávka a montáž pancierových káblov, káblových nosných systémov pre rozvody nízkeho napätia, inštrumentácie a optických sietí Testovanie káblových systémov, inštrumentácie a optických sietí Inžinierska podpora pri projekte a montáži Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia

Nemocnica Michalovce

Nemocnica Novej Generácie Michalovce

,

Dodávka a montáž silnoprúdovej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a montáž koncových prvkov Dodávka a montáž NN prípojky k novej budove nemocnice Služby: individuálne, komplexné skúšky, uvedenie do prevádzky, školenie personálu, účasť na garančných skúškach

ilustračný obrázok 1

Výhrevňa Banská Bystrica – Radvaň

,

Modernizácia dispečerského systému Modifikácia dispečerského SW - výmena existujúcej vizualizácie SIMATIC WinCC v5.1 SP2 za novšiu verziu SIMATIC WinCC v7.3 Zriadenie novej komunikačnej siete v kruhovej topológii Výmena operátorských staníc Regulácia a monitoring prevádzky uzlov rozvodu horúcovodnej siete (7 staníc) inštalovaných na vybraných miestach distribučnej horúcovodnej siete v Banskej Bystrici

ZF Levice

ZF Levice

,

Vývodové VN pole pre trafo + vybudovanie vysunutej trafostanice Dodávka a montáž VN poľa Dodávka a montáž VN kábla, koncoviek, napäťová skúška Dodávka a montáž prípojnícového systému

20141113_084312

MONDI SCP a.s.

,

Výmena pece na vápno Dodávka a montáž NN rozvádzačov Dodávka a montáž káblových trás Dodávka a montáž NN káblov

Hnedy priem park Krompachy

Hnedý priemyselný park Krompachy

,

Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie Dodávka a montáž osvetlenia Dodávka a montáž prípojnicového systému

U S STEEL

U.S. STEEL Košice

,

Rekonštrukcia turbíny TD4  Dodávka a montáž vnútornej elektroinštalácie, nosných káblových systémov a zapojenie zariadení Dodávka a montáž rotorového spúšťača, snímačov teploty a tlaku, elektro pneumatických servopohonov Dodávka a montáž NN rozvádzačov a riadiaceho systému s vizualizáciou Simatic S7 Programovanie vizualizácie Skúšky a uvedenie do prevádzky Oprava elektroinštalácie merania regulácie, pomocných pohonov pre turbodúchadlá TD1, TD2 a TD3

sedita

I.D.C. HOLDING, a.s. Bratislava

,

Sedita Sereď - Navýšenie elektrického výkonu vo výrobnej hale D - dodávka a montáž rozvádzačov, trafostanice, káblových trás pre NN a VN káble, pokládka NN a VN káblov, trafostanice

COV

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, a.s.

,

ČOV Detva – realizácia časti elektro a MaR – projekt, dodávka, montáž, uvedenie do prevádzky ČOV Devínska Nová Ves – realizácia časti elektro stavebných objektov a vonkajšieho osvetlenia ČOV Brezová pod Bradlom – realizácia časti elektro a MaR ČOV Modra – dodávka a montáž trafostanice a VN prípojky

Holcim Rohožník

HOLCIM Rohožník, a.s.

,

Dávkovanie tuhých alternatívnych palív do výmenníkového systému – realizácia časti elektro a SKR Slinkové silo – dodávka a montáž elektrických zariadení Projekt ReduDust – realizácia časti elektro a SKR

Leaf Levice

LEAF, Levice

,

Rozšírenie závodu - PTS 5, MCC 5, sušiarne Kiosková trafostanica, NN distribučný rozvádzač s kompenzačným rozvádzačom Elektro-silnoprúd

Ilustračný obrázok 2

TOPAZ Piešťany

,

Úpravy a doplnenie hlavného rozvádzača RH Dodávka a montáž podružných rozvádzačov Káblové rozvody vo všetkých dotknutých objektoch Dodávka a montáž výkonového prevodového transformátora 3x400 V/3x220 V AC potrebného na napájanie laserových gravírovacích strojov Pripojenie laserových gravírovacích strojov v poločistej zóne Pripojenie laserových gravírovacích strojov a zariadení na zabezpečenie pretlaku v čistej zóne Pripojenie zvlhčovacích

Hansol

HANSOL LCD Slovakia, s.r.o. Voderady

,

Dodávka a montáž reproduktorov pre rozšírenie ozvučenia nových výrobných priestorov Pripojenie napájania a riadenia z centrálneho riadiaceho systému ventilátorov v nových výrobných priestoroch Pripojenie napájania a riadenia novej vzduchotechnickej jednotky pre klimatizovanie nových výrobných priestorov Silové napájanie robotizačných pracovísk Východzia revízna správa elektrických zariadení Úprava a doplnenie projektovej dokumentácie

Slovak telecom

SLOVAK TELEKOM, a.s.

,

Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Malacky Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Martin Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Topoľčany Stavebné a energetické odčlenenie objektu RESI Zámky ATÚ Bratislava – Pajštúnska ul. – elektroinštalácia Realizácia NN prípojok pre ATU Galanta, Senica a Trenčín Projekt, výroba rozvádzačov, montáž, uvedenie do prevádzky

Ilustračný obrázok 5

SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD. SOUL KOREA

,

Výrobný areál - U-projekt Transformátor TR01, 22/6,3kVA, 12/14,4MVA 22kV prívod do transformátora TR01 6kV vývod z transformátora TR01 Ovládacie a napájacie káble transformátora TR01 Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R22.1 pole 1,4,5 Prestavenie ochrán v rozvádzači VN R6.1 pole č.4 Prestavenie MTP v VN R22.1 pole merania Kábelové trasy a pomocné konštrukcie Uzlový odporník Pripojenie

BangJoo

BANG JOO III Šurany

,

Projektová dokumentácia Dodávky Montáž a uvedenie do prevádzky: VN káblová prekládka VN rozvodňa 22kV/0,4kV VN transformátory 3150kVA NN rozvodňa 400/230 V a kompenzačné rozvádzače Prípojnicový systém Osvetlenie, uzemnenie, bleskozvod Dodávka a montáž všetkých podružných rozvádzačov Slaboprúdové systémy

Samsung Voderady

SAMSUNG Voderady

,

Projekt, realizácia a uvedenie do prevádzky všetkých elektrozariadení a elektrorozvodov výrobného závodu Samsung Voderady, ako aj poľnej inštrumentácie pre energetiku a výrobnú technológiu: Prívod 22kV 22 kV rozvodne a rozvody Transformátory - ZS1 od ABB, ochrany typu MULTILIN od General Electric. Rozvodňa je napájaná zo 4 transformátorov 10/6 kV 2500 kVA. Riešený aj vzájomný záskok

LEAF LEVICE 2

Výrobný závod LEAF Levice

,

Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a rozvodov súvisiacich s výstavbou rozvodňou 22kV a 4. trafostanicami, skúšky, inžinierska činnosť Dodávka elektrických zariadení a materiálu, montážne práce elektrických zariadení a hlavných technologických rozvodov, skúšky, inžinierska činnosť

Calmit Žirany

CALMIT Žirany

,

Opravy elektrických častí Predmetom akcie bolo nasledujúce: Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača Napojenie nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť Výmena vonkajších zvodičov prepätia na prívodných vzdušných linkách Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie Napojenie existujúcich transformátorov z nového 22 kV

Calmit Tisovec

CALMIT Tisovec

,

Opravy elektrických častí Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie Dodávka a montáž nového skriňového 22 kV rozvádzača – prívod, meranie Káblový prepoj nového 22 kV rozvádzača na existujúcu vonkajšiu VN sieť Napojenie nového poľa merania na jestvujúci monitorovací systém spotreby el. energie Výmena existujúcej kobkovej 6 kV rozvodne v časti Závod za novú skriňovú Nový 6 kV

Ferplast Nesvady

Výrobný závod FERPLAST Nesvady

,

Komplexná dodávka elektročasti závodu: administratívna budova jedáleň a byt správcu areálu výrobná hala č. 1 výrobná hala č. 2 výrobná hala č. 3 sklad vrátnica trafostanica 22/0,4 rozvod 22 kV rozvod 0,4 kV vonkajšie osvetlenie telefónna prípojka vonkajšie a vnútorné slaboprúdové rozvody štruktúrovaná kabeláž MaR, EPS

ilustračný obrázok 4

SAMSUNG ELECTRONICS Slovakia

,

Projekt K2 – nová výrobná hala a nová technológia Spracovanie projektovej dokumentácie, dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky: silnoprúde rozvody, osvetlenie, uzemnenie, elektroinštalácia, rozvádzače rozvodne pre osvetlenie, núdzové osvetlenie, zásuvky Napájanie pre klimatizáciu, svetelnú signalizáciu a technológiu Elektrická Požiarna Signalizácia

DongWoo

DongWoo Voderady, Slovensko

,

Transformátor 22/0, 4 kV, 630 kVA Rozvádzač 22 kV USM skriňa elektrárenského merania Hlavný rozvádzač NN Kompenzačný rozvádzač 160kvar Rozvádzač vonkajšieho osvetlenia Dátový rozvádzač Elektrická rozvodnica pre počítače Zdroj UPS Elektronická protipožiarna signalizácia EPS vrátane rozvádzača VN káblový prepoj medzi 22 kV rozvádzačom a transformátorom Silnoprúdové rozvody Slaboprúdové rozvody (dátové a telefónne) Osvetlenie v

Samsung Galanta2

SAMSUNG Galanta

,

Prívod 22kV do areálu priemyselného parku Rozvodňa 22kV označená R22 - TS2 Vonkajšie osvetlenie v areály priemyselného parku

Manitowoc

MANITOWOC Veľký Krtíš

,

Rekonštrukcia vstupnej 22 kV transformovne Nový rozvádzač SM6 Schneider-Electric Výmena VN a NN káblových rozvodov Výmena prístrojového vybavenia existujúcich NN rozvádzačov Dodávka a montáž kompenzačných blokov v kompenzačných rozvádzačoch Oprava prachotesného zbernicového rozvodu Kompletná výmena napájacích káblov a rozvádzačov pre vzduchotechniku a vykurovanie vrátane riadiaceho systému Výbojkové osvetlenie v hale Osvetlenie administratívnej časti Rozvody