Project Description

Zuckermandel – ČSOB banka

 • Montáž silnoprúdových rozvodov elektroinštalácie a svetelných okruhov
 • Centrálny batériový systém
 • Vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • Dodávka, montáž a projekt skutkového stavu
 • NN rozvody
 • NN rozvádzače
 • Vnútorné a vonkajšie osvetlenie
 • Uzemnenie a bleskozvod
 • Dieselagregát 800 kVA

Zuckermandel – administratívne budovy

 • Montáž hlavných rozvádzačov NN
 • Montáž svetelných rozvádzačov
 • Dodávka a montáž vnútorného osvetlenia
 • Dodávka a montáž PRS (káblové trasy, káble NN vrátane ukončenia)
 • Napojenie technologických zariadení
 • Dodávka a montáž bleskozvodu