Project Description

Realizácia elektroinštalačných prác v rámci PD:

  • káblové rozvody NN pre umelé osvetlenie a bezpečnostné (núdzové) osvetlenie
  • káblové rozvody NN pre zásuvkové obvody pre napojenie prenosných technologických zariadení
  • káblové rozvody NN pre napojenie technológie klimatizácie aj vzduchotechniky a balneotechnológie
  • káblové rozvody slaboprúdu pre ozvučenie priestorov prevádzky a chodieb
  • káblové rozvody slaboprúdu pre telefón, dátovú sieť a čítačky v miestnostiach určených investorom
  • dodávky prevádzkových poriadkov a DSVS